Przywóz zwierząt domowych do UE w celach niehandlowych

Drukuj
Kategoria: Zwierzęta
Opublikowano Łukasz Matysek

Rozorzadzenie 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania  o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Tekst mający znaczenie dla EOG)- pobierz

Rozorzadzenie 577/2013  z 28 czerwca 2013 r.w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003(Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporzadzenie 577/2013 w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG) - pobierz

2013/520/UE: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 21 października  2013 r. uchylająca decyzję wykonawczą 2011/874/UE - pobierz

2011 Przywóz zwierząt domowych do UE w celach niehandlowych . Inspekcja Weterynaryjna Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Powered by Joomla 1.7 Templates