Przywóz kotów, psów i fretek do UE w celach niehandlowych (więcej niż 5)

Drukuj
Kategoria: Zwierzęta
Opublikowano Łukasz Matysek

2011/874/UE: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii, jak również wzory świadectw stosowanych w przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze niehandlowym tych zwierząt do Unii - pobierz

2013/520/UE: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 21 października  2013 r. uchylająca decyzję wykonawczą 2011/874/UE - pobierz

2011 Przywóz kotów, psów i fretek do UE w celach niehandlowych (więcej niż 5). Inspekcja Weterynaryjna Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Powered by Joomla 1.7 Templates