Wzory świadectw weterynaryjnych dla przesyłek zawierających matki pszczele i matki trzmieli

Drukuj
Kategoria: Zwierzęta
Opublikowano Łukasz Matysek

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1044/2013 z dnia 25 października 2013 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wzoru świadectwa weterynaryjnego dla przesyłek zawierających matki pszczele i matki trzmieli - pobierz

2011 Wzory świadectw weterynaryjnych dla przesyłek zawierających matki pszczele i matki trzmieli. Inspekcja Weterynaryjna Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Powered by Joomla 1.7 Templates