Produkty niejadalne

Drukuj
Kategoria: Produkty
Opublikowano Łukasz Matysek
  1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy - pobierz
  2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) - pobierz
  3. ROZPORZADZENIE KOMISJI UE nr 592/2014 z dnia 3 czerwca 2014, określajace wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa w obiektach energetycznego spalania - pobierz
  4. Rejestr UE zakładów zatwierdzonych dla produktów niejadalnych - pobierz

 

 

 

2011 Produkty niejadalne. Inspekcja Weterynaryjna Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Powered by Joomla 1.7 Templates