Lista towarów podlegających granicznej kontroli weterynaryjnej

Utworzono: poniedziałek, 30, styczeń 2017 griw

DECYZJA KOMISJI 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE - pobierz

Granicznej kontroli weterynaryjnej podlegają także towary przeznaczone do żywienia zwierząt - na paszę, zarówno pochodzenia zwierzęcego, roślinnego czy mineralnego.

 

2011 Lista towarów podlegających granicznej kontroli weterynaryjnej. Inspekcja Weterynaryjna Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Powered by Joomla 1.7 Templates