Opłaty za czynności wykonywane przez inspekcję weterynaryjną

Utworzono: czwartek, 09, październik 2014 Łukasz Matysek

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej - do pobrania

2011 Opłaty za czynności wykonywane przez inspekcję weterynaryjną. Inspekcja Weterynaryjna Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Powered by Joomla 1.7 Templates